Menu

Wybór Zarządu Prowincjalnego w Warszawie Wyróżniony

Wybór Zarządu Prowincjalnego w Warszawie

W czwartek 10 marca 2016 r. w Warszawie rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna, której przewodniczy Matka Generalna M. Samuela Werbińska.

Uroczystą Mszę Świętą rozpoczynającą obrady odprawił ks. dr hab. Maciej Bała, w słowie podkreślając, że istotą sprawowania władzy jest odpowiedzialność i otwarcie na działanie Ducha Świętego. Siostry Kapitulatki podjęły temat: „W radości wiernego TAK odnowić nasze życie w Chrystusie”, omawiając sprawy bieżące z życia prowincji.

W sobotę 12 marca 2016 r. podczas Kapituły Wyborczej został wybrany nowy Zarząd Prowincji Warszawskiej w składzie:

Siostra Prowincjalna M. Samuela Kamińska,
Siostra Wikaria M. Benedykta Konobrodzka,
II Radna Siostra M. Anastazja Surowiec,
III Radna Siostra M. Katarzyna Mróz,
IV Radna Siostra M. Kinga Lewicka.

Matka Generalna wraz z Siostrami wyraziły wdzięczność Siostrze Prowincjalnej M. Cecylii Falkowskiej i Siostrom z Zarządu za posługę przewodzenia prowincją warszawską przez minione sześć lat, po czym w kaplicy domu prowincjalnego wszystkie Siostry powierzyły Najświętszemu Sercu Pana Jezusa nową Siostrę Prowincjalną M. Samuelę Kamińską oraz Zarząd Prowincjalny.

Siostra M. Katarzyna Mróz
radna prowincjalna

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE