Menu

Podróże Zarządu Generalnego w 2014 r Wyróżniony

Podróże Zarządu Generalnego w 2014 r

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi i z rodzinnego domu. Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego pielgrzymowania. Otaczaj opieką także nas, swoje sługi; bądź nam, Panie, w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PLAN PODRÓŻY I SPOTKAŃ ZARZĄDU GENERALNEGO - 2014

18.01. - 30.01. Spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za Wspólnoty Apostolskie św. Elżbiety - Rzym, Dom Prowincjalny

06.02. - 04.03. Odwiedziny Sióstr w Regionie Brazylia - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska i Sekretarka Generalna S.M. Anna Barełkowska

12.02. - 12.03. I część wizytacji w Prowincji Toruńskiej - Radna Generalna S.M. Paula Zaborowska

13.03. - 04.04. I część wizytacji w Prowincji Wrocławskiej - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska

23.04. - 07.05. Konferencja Plenarna - Rzym, Dom Generalny

08.05. - 04.06. Seminarium Rzymskie Sióstr języka niemieckiego (Rzym, Dom Prowincjalny) - Wikaria Generalna S.M. Edith Bremer i Radna Generalna M. Birgit Häusler

09.05. - 16.05. Odwiedziny Sióstr w Kazachstanie - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska i Radna Generalna S.M. Weronika Tomczyk

22.05.- 24.05. Wizyta w Berlinie (rocznica KWA) - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska, Wikaria Generalna S.M. Edith Bremer, Radne Generalne S.M. Birgit Häusler i S.M. Weronika Tomczyk

26.05. - 31.05. Odwiedziny Sióstr na Węgrzech - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska, Radna Generalna S.M. Weronika Tomczyk, Siostra Przełożona M. Daria Kurzeja

05.06. – 29.06. II część wizytacji w Prowincji Wrocławskiej - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska

26.06.- 08.08. Seminarium Rzymskie Sióstr języka polskiego (Rzym, Dom Prowincjalny) - Radne Generalne: S.M. Paula Zaborowska i S.M. Weronika Tomczyk

04 - 10.09. Odwiedziny Sióstr w Gruzji - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska i Siostra Prowincjalna M. Lucia Bigus

12 - 16.09. Wizytacja Wspólnot na Litwie - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska

20 - 30.09. Odwiedziny Sióstr w Danii - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska i Radna Generalna S.M. Birgit Häusler

Kapituła Prowincjalna w Prowincji Norweskiej - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska

07.10.- 04.11. II część wizytacji w Prowincji Toruńskiej - Radna Generalna S.M. Paula Zaborowska

07 - 18.10. Odwiedziny Sióstr w Tanzanii - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska i Wikaria Generalna S.M. Edith Bremer

28.10.- 11.11. Odwiedziny Sióstr w Paragwaju i Boliwii - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska i Sekretarka Generalna S.M. Anna Barełkowska

29.10.- 12.11. Odwiedziny Wspólnot Apostolskich św. Elżbiety w Niemczech – Radna Generalna S.M. Birgit Häusler

20.11.- 12.12. III część wizytacji w prowincji Wrocławskiej - Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE