Menu

U Sióstr posługujących w Paragwaju i w Boliwii Wyróżniony

U Sióstr posługujących w Paragwaju i w Boliwii

W jaki sposób Siostry w Paragwaju i w Boliwii starają się realizować elżbietański charyzmat i obdarzać miłością miłosierną najbardziej potrzebujących,

mogłam osobiście przekonać się w dniach od 29 października do 10 listopada br., kiedy to towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w odwiedzinach naszych Sióstr posługujących w tych krajach.

Najpierw udałyśmy się do Paragwaju, do Wspólnoty Sióstr posługujących w Guarambaré. Siostry prowadzą tam w Centrum św. Elżbiety świetlicę dla dzieci, organizują dla nich wakacje i rekolekcje. Siostry katechizują w szkole i są zaangażowane w pracę duszpasterską przy parafii, która obejmuje zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Przygotowują również dzieci do I Komunii św. i bierzmowania, są koordynatorkami kółek misyjnych i zajmują się formacją ministrantów, organizują dni skupienia dla dziewcząt. W miarę możliwości Siostry starają się także wspierać ludzi ubogich i odwiedzać chorych, którym zanoszą Komunię św. Gdy w ramach misji przyjeżdżają tam lekarze z Polski, Siostry towarzyszą im w pracy służąc pomocą, zwłaszcza jeśli chodzi o zrozumienie języka hiszpańskiego i guarani. Z powodu małej liczby kapłanów, Siostry często przeprowadzają w kaplicach należących do parafii celebrację Słowa Bożego i aktywnie włączają się w przygotowanie parafian do świąt kościelnych poprzez nowenny, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia. Cieszymy się, że posługa Sióstr jest doceniana przez tamtejszą społeczność i stała się zachętą do podjęcia drogi życia zakonnego przez jedną z tamtejszych dziewcząt.

W Boliwii nasze Siostry posługują w dwóch Wspólnotach. W Sucre, Siostry prowadzą świetlicę - jadalnię dla ubogich dzieci, które przybywają tam, nie tylko po to, aby odrobić zadanie domowe, czegoś się nauczyć i mile spędzić czas, ale także aby spożyć ciepły obiad. Pragnąc nieść pomoc ludziom cierpiącym, jedna z Sióstr tej Wspólnoty pracuje w szpitalu prowadzonym przez Ojców Bonifratrów i towarzyszy lekarzom, gdy są organizowane wyjazdy na wioski w celu udzielenia darmowej pomocy medycznej. Poza tym, Siostry z tej Wspólnoty zanoszą Komunię św. do chorych, którzy ze względu na zły stan zdrowia nie mogą przyjść do kościoła, pełnią posługę związaną z pracą pastoralną w parafii p.w. św. Klemensa, wystrojem kościoła zgodnie z okresem roku liturgicznego i towarzyszą grupie „Legion Maryi”.

W Santa Cruz, Siostry prowadzą przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe świetlicę dla dzieci, pracują w ambulatorium, odwiedzają chorych z Komunią św. i dzielą się z nimi Słowem Bożym. Siostry z tej Wspólnoty przeprowadzają katechezę dla dzieci i młodzieży także w kaplicy Matki Bożej Gromnicznej, która przynależy do tamtejszej parafii i w kaplicy Matki Bożej z Cotoca, która należy do parafii prowadzonej przez Ojców Redemptorystów. Zajmują się one także dziećmi z kół misyjnych, formacją ministrantów, duszpasterstwem młodzieży, prowadzeniem grup modlitewnych „Legionu Maryi” i kręgów biblijnych.

Jestem wdzięczna Panu Bogu i Siostrom spełniającym elżbietańską posługę w Paragwaju i w Boliwii, że mogłam z bliska zobaczyć ich codzienne życie i spotkać się z wielką życzliwością tamtejszej społeczności. Zauważyłam - zwłaszcza przy odwiedzinach chorych i podczas spotkań modlitewnych - że są oni bardzo otwarci na posługę, jaką spełniają wobec nich nasze Siostry i są wdzięczni Panu Bogu nie tylko za Eucharystię, która ich umacnia duchowo, ale także za Siostry, które przynoszą im Komunię św.

Doceniając trud i piękno posługi Sióstr w Paragwaju i w Boliwii, życzymy im wielu darów Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa i radości z pełnienia woli Bożej.

S. M. Anna Barełkowska
sekretarka generalna

Zobacz zdjęcia:
Wspólnoty Sióstr posługujących w Guarambaré
Wspólnoty Sióstr posługujących w Sucre
Wspólnoty Sióstr posługujących w Santa Cruz

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE