Menu

Kapituła prowincjalna w Oslo 2014 Wyróżniony

Kapituła prowincjalna w Oslo 2014

"WIELKIE RZECZY UCZYNIŁ MI WSZECHMOCNY!"(ŁK 1,49) W dniach od 24 do 29 września 2014 w Domu Prowincjalnym w Oslo odbywała się Zwyczajna Kapituła Prowincjalna Wyborcza i Spraw. Obrady rozpoczęły się o godz. 14.00 w sali konferencyjnej domu prowincjalnego, a przewodniczyła im Najprzewielebniejsza Matka Generalna M. Samuela Werbińska.

Przewielebna Siostra Prowincjalna M. Asumpta Balcerzak przedstawiła Siostrom Kapitulantkom sprawozdanie o stanie duchowym, dyscyplinarnym i administracji majątkiem prowincji od ostatniej Kapituły Prowincjalnej. Po przerwie, sprawozdanie finansowe przedstawiła Ekonomka Prowincji s. M. Faustyna Walczak.

25 września był dniem skupienia. Rozważania i konferencje wygłosił w tym dniu o.Arne Marco Kirsebom SS.CC

Pod przewodnictwem Przełożonej Generalnej Matki M. Samuelii Werbińskiej, Przewodniczącej Kapituły, Kapitulantki uprawnione do głosowania zebrały się w sali konferencyjnej i przystąpiły do wyboru Przełożonej Prowincji. Na urząd Przełożonej Prowincji, 26 września w liturgiczne wspomnienie św. Kosmy i Damiana, wybrana została:

Siostra M. Katarina Hodyr - Przełożoną Prowincji 

W skład nowego Zarządu Prowincji weszły:

s. M. Natanaela Hess - wikaria prowincji

s. M. Agnieszka Nowak - druga radna prowincji

s. M. Asumpta Balcerzak - trzecia radna prowincji

s. M. Janina Kruk - czwarta radna prowincji.

GRATULUJEMY i zapewniamy o modlitwie!

Siostry Elżbietanki z Norwegii

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE