Menu

Obłóczyny w Oslo Wyróżniony

Obłóczyny w Oslo

18 sierpnia 2014r. sześć postulantek zostało przyjętych do nowicjatu w Prowincji Norweskiej. Zanim jednak to nastąpiło, odbyły one swoje pierwsze ośmiodniowe rekolekcje.

W samym dniu naszej skromnej uroczystości obłóczyn zgromadziłyśmy się w naszym refektarzu, aby czekać niecierpliwie na nowe Oblubienice Pana, a tym samym na nasze nowe Współsiostry. Otrzymały one habit naszego Zgromadzenia, biały welon i imię zakonne. Oprócz tego, nie zabrakło oczywiście wręczenia im naszych Konstytucji, aktualnych Statutów Prowincji i Liturgii Godzin.

Ufamy, że czas nowicjatu przygotuje je do złożenia pierwszej profesji i pozwoli się zagłębić w charyzmat i duchowość naszego Zgromadzenia. Uroczystość obłóczyn jest dla nich wielkim wyróżnieniem i wiarą w to, że w naszym Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety będą podążać drogą świętości aż do ostatecznego połączenia z Oblubieńcem.

Prosimy o modlitwę w intencji:

Hà Thị Hồng Châu, której imię zakonne brzmi Siostra Maria Kristina

Nguyễn Thị Phương, której imię zakonne brzmi Siostra Maria Elisabeth

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, której imię zakonne brzmi Siostra Maria Pauline

Trần Thị Phương, której imię zakonne brzmi Siostra Maria Teresa

Nguyễn Thị Thiết, której imię zakonne brzmi Siostra Maria Magdalena

Nguyễn Thị Hiền, której imię zakonne brzmi Siostra Maria Monika

aby pozostały one wierne powołaniu, które Bóg im przekazuje. Życzymy im wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego i darów Ducha Świętego, aby bezustannie wzmacniał i utwierdzał je w powołaniu.

Siostry Elżbietanki Prowincji Norweskiej

Zobacz zdjęcia na stronach Prowincji Norweskiej

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE