Menu

Przygotowanie do ślubów wieczystych 2014 Wyróżniony

Przygotowanie do ślubów wieczystych 2014

Dnia 22 czerwca w Domu Macierzystym w Nysie rozpoczęłyśmy dwumiesięczne przygotowanie do ślubów wieczystych.

Uczestniczy w nim 6 sióstr: S.M. Salezja z Prowincji Warszawskiej, S.M. Elżbieta, S.M. Luiza i S.M. Joanna z Prowincji Wrocławskiej, S.M. Veronica z Prowincji Włoskiej i S.M. Vianneya z Prowincji Nyskiej. Czas przygotowania przeżywamy bardzo intensywnie. Każdy tydzień wypełniony jest niezwykle ciekawymi i odkrywczymi wykładami, warsztatami i spotkaniami z ludźmi, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, łącząc wykładową teorię z życiową praktyką.

Weekendy są czasem wspólnych wyjazdów, które mają charakter rekreacyjno – modlitewny. Pielgrzymujemy śladami naszych Matek Założycielek, co tutaj w Nysie, nabiera szczególnego znaczenia. Wiele naszych spotkań z ludźmi okazuje się wyjątkową okazją do apostolstwa.

Dany nam czas jest niezwykle intensywny, ale co ważniejsze – przepełniony modlitwą i spotkaniami we wspólnocie siostrzanej. Nie brakuje nam radości i okazji do twórczego spożytkowania nagromadzonej w nas energii. Tym, co w nieopisany sposób spaja wydarzenia każdego dnia jest to, w jaki sposób Bóg nas tu prowadzi, jak pozwala siebie doświadczać, jak nas dotyka, budzi tęsknotę za Niebem, jak uzupełnia te treści, które każdego dnia otrzymujemy i łączy je w całość, umacniając w nas przekonanie, że to On sam napisał cały plan naszego przygotowania, a nawet treść wykładów i kazań, podsunął filmy i zaaranżował każde spotkanie.

Bardzo dziękujemy Matce Generalnej, Siostrze Prowincjalnej M. Marcie oraz Siostrze Mistrzyni M. Hiacyncie za przygotowanie tak bogatego planu naszego przygotowania i towarzyszenie nam w tym czasie. Dziękujemy wszystkim siostrom, szczególnie siostrom wspólnoty nyskiej za życzliwe przyjęcie, okazaną serdeczność, każde dobro, a szczególnie za modlitwę w naszej intencji.

Z darem modlitwy:

Siostry przygotowujące się
do złożenia profesji wieczystej

 

Zobacz załączone zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE