Menu

Römische Seminar 2014 Wyróżniony

Römische Seminar 2014

Vom 8. Mai bis 4. Juni diesen Jahres fand für die Schwestern der Provinz Deutschland das Römische Seminar 2014 statt. In Verbindung zu unserem Jahresthema für die Ständige Weiterbildung „Maria, Mutter der Hoffnung, als Vorbild der Treue für unser Leben als Ordensfrau“

waren wir während dieser Zeit „Mit Maria auf dem Weg – im Hören auf Gottes Wort, im Leben mit Gottes Wort, in der Treue zu Gottes Wort“. 18 Schwestern nahmen am deutschen Römischen Seminar teil.

Schwester M. Edith und Schwester M. Birgit hatte diese geistliche Zeit gut vorbereitet und begleiten uns in diesen Wochen der Reflexion und Erneuerung. In lebendigem Glauben und mit großer Freude beleuchteten verschiedene Priester, die als Referenten eingeladen waren, auf unterschiedliche Weise das Leben und die Bedeutung Marias.

Schwester M. Edith betrachtete mit uns die marianische Spiritualität unserer Gründerinnen, ihr Hören auf Gottes Wort, das Erkennen und Tun seines Willens.

Schwester M. Birgit dachte mit uns über die Gelübde in unseren Konstitutionen nach, über ihre biblische Grundlegung, und erweckte in uns neu die Liebe zu ihnen.

Am Beginn des Seminars machten wir eine Pilgerfahrt nach DIVINO AMORE, dem Marien-wallfahrtsort der Römer, und erbaten den Segen Mariens.

Die Einladung Mutter Samuelas ins Generalat nahmen wir gerne und mit Freude an. Die herzliche Begegnung mit den Schwestern im Generalatshaus war sehr schön und für uns eine große Freude und Bereicherung, an die wir uns voll Dankbarkeit erinnern.

Auch viele andere schöne Dinge und Begegnungen durften wir erleben: die Generalaudienz auf dem Petersplatz, den Besuch vieler Kirchen und das Erleben der Sehenswürdigkeiten von Rom, die Pilgerfahrt nach Assisi…

Die uns zur Verfügung stehende freie Zeit gab auch Gelegenheit, das Gehörte und Erlebte zu bedenken und zu verinnerlichen.

Wir alle, die diese schönen Wochen des Römischen Seminars erleben durften, sind voller Dankbarkeit, Gott gegenüber; danke auch allen unseren Oberinnen und Mitschwestern, die uns diese geistliche Zeit der Erneuerung und der Vertiefung des Gemeinschaftslebens ermög-licht haben.

Sr. M. Agnes Markuszewska

 

Fotos 

W tym roku, od 8 maja do 4 czerwca 2014, miało miejsce dla sióstr z Prowincji Niemieckiej Rzymskie Seminarium.

Tematem tegoż Seminarium, według rocznego programu było: „Z Maryją w drodze“.

Wzięło w nim udział 18 sióstr.

Siostra M. Edith i siostra M. Birgit bardzo dobrze przygotowały jego program i przeprowadzając go, towarzyszyły nam.

Zaprosiły kilku księży jako referentów, którzy z żywą wiarą, w radości Ducha, wspomniany temat z róźnych stron nam przybliżyli.

Siostra M. Edith ukazała nam duchowość Maryi naszych Matek Założycielek, opartą na wsłuchiwaniu się w Słowo Boże, rozeznawaniu woli Bożej i wypełnianiu Jej.

Na początku Seminarium odbyłyśmy pielgrzymkę do Divino Amore, jest to ważne pielgrzymkowe miejsce dla Rzymian, by uprosić łaski dla nas wszystkich.

Na zaproszenie Matki Samueli byłyśmy w Domu Generalnym. To spotkanie sprawiło nam wszystkim wielką radość i ubogaciło wszystkie siostry.

W danym nam czasie seminaryjnym dużo zwiedziłyśmy i miałyśmy wiele zajęć; byłyśmy na środowej audiencji z Ojcem Świętym, w Asyżu itd.

W czasie wolnym mogłyśmy pogłębiać i medytować usłyszane tematy, ale też wyruszałyśmy na Rzym.

Wszystkie siostry, dziękujemy Bogu i przełożonym za ten piękny duchowy czas odnowy i pogłębienia powołania.

Sr. M. Agnieszka Markuszewska

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE