Menu

Wielkanoc z ubogimi w Poznaniu Wyróżniony

Wielkanoc z ubogimi w Poznaniu

Dwieście pięćdziesiąt ubogich, samotnych i bezdomnych osób zasiadło do tradycyjnego śniadania wielkanocnego w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczyste śniadanie poprzedziła Msza św. w kaplicy p.w. św. Józefa, w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Łąkowej 4 w Poznaniu.

Ku wielkiej naszej radości we Mszy Świętej wzięło udział ok. 200 osób, które całym sercem włączyły się w liturgię. Następnie wszyscy przeszli do salki parafialnej kościoła pw. Bożego Ciała. Siostry wraz z młodzieżą ze Szkolnych Kół Caritas wcześniej przyozdobiły stoły wielkanocnymi stroikami, kurczaczkami, kolorowymi pisankami oraz wiosennymi kwiatami. Modlitwie i poświęceniu pokarmów przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. Następnie złożył zgromadzonym życzenia i zasiadł z ubogimi do wspólnego stołu.

Usługiwać ubogim i potrzebującym w poranek wielkanocny, to tak jakbyśmy choć w małym stopniu nie tylko realizowały charyzmat elżbietański, ale prośbę papieża Franciszka, który mówił: „Bądźcie blisko ubogich!”.

s. M. Józefa Krupa
wikaria prowincji poznańskiej

Zobacz załączone zdjęcia.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE